ПРО КОМПАНІЮ

ПОСЛУГИ

ПРАЙС-ЛИСТ

КАРТА САЙТУ

НОВИНИ

САЙТИ КОМПАНІЇ

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

ВАКАНСІЇЧехол для iphone чехлы для iphone.Технології та обладнання Русский язык
English

 

Copyright © UkrSat, 2009. All Rights Reserved.

ПРО  КОМПАНІЮ

     


 

Дiяльнiсть компанiї


АТ "УкрСат" - багатопрофiльна органiзацiя, яка успiшно поєднує операторську дiяльнiсть в декiлькох напрямках з власним виробництвом супутникового та мережевого обладнання. Це дозволяє забезпечити виконання всiх видiв робiт з створення iнформацiйних систем будь-якої складностi "пiд ключ": починаючи з уточнення вимог до системи, її проектування i до операторського та технiчного супроводу створеної системи.

В Українi АТ "УкрСат" перш за все вiдоме як провiдний оператор супутникового зв'язку. З 1995 року АТ "УкрСат" обслуговує та розвиває власний центр керування системою супутникового зв'язку, який на сьогоднiшнiй день входить в десятку найпотужнiших супутникових центрів Європи . За допомогою супутникового центру АТ "УкрСат" обслуговується близько 350 станцiй супутникового зв'язку, що розташовані по всій території України та встановлені спецiалiстами АТ "УкрСат". Центр керування системою супутникового зв'язку створений i розвивається власними силами АТ "УкрСат".

"УкрСат" створює як супутниковi мережi, що дозволяють забезпечити зв'язок на територiї України та за її межами, так i iнформацiйнi системи, що базуються на iнших, не супутникових, технологiях та використовуються, перед усiм, для мереж масштабу регiону, мiста, району та для локальних обчислювальних мереж. Корпоративнi iнформацiйнi системи створюються на основi усiх видiв каналiв, що забезпечує АТ "УкрСат" (включаючи супутниковi, радiорелейнi, свiтловоднi, дротовi та iншi), з наданням усiх видiв послуг у вiдповiдностi з наявними у АТ "УкрСат" лiцензiями, на базi супутникового, мережевого обладнання та обчислювальної технiки компанії.

Порiвняльна оцiнка європейських операторiв супутникового зв'язку, що проведена журналом "Data Communications International" в березнi 1998 року, свiдчить про те, що послуги АТ "УкрСат" за своїм якiсним рiвнем не поступаються послугам захiдноєвропейських операторiв при значно (вдвiчi-тричi) менших витратах.

Найважливiший фактор, що дозволяє АТ "УкрСат" отримати визнання в Українi та за її межами, є "космiчна" надiйнiсть та якiсть послуг при досить "земних" вартiсних показниках. Таких результатiв АТ УкрСат" досягло завдяки повному i постiйному задоволенню усiх запитiв своїх клiєнтiв, широкомасштабностi робот з охоплення значної кiлькостi споживачiв.

АТ "УКРСАТ" - багатопрофiльна органiзацiя, що забезпечує виконання повного циклу створення iнформацiйних систем: вiд узгодження вимог користувачiв та проектування до створення системи з її подальшим операторським та технiчним супроводом.

АТ "УКРСАТ" має великий досвiд створення iнформацiйних систем та телекомунікаційних мереж рiзного рiвню: вiд локальних мереж, що об'єднують користувачiв в декiлькох багатоповерхових будинках, мереж масштабу району або мiста - до комплексних систем нацiонального рiвня з використанням найсучаснiших супутникових технологiй.

Важливим для користувача є можливiсть отримати вiд АТ "УКРСАТ" повний комплекс обладнання, робіт та послуг не тiльки в наведеному вище "масштабно-географiчному" аспектi, а й з забезпечення повного циклу, вiд обговорення вимог до створення "пiд ключ":
- Обговорення вимог користувача;
- Проектування та узгодження;
- Поставка обладнання;
- Створення локальних мереж;
- Створення мiсцевих телекоммунiкацiйних мереж;
- Об'еднання локальних та мiсцевих мереж в єдину телекоммунiкацiйну систему;
- Насичення iнформацiйної системи програмним забезпеченням;
- Випробування;
- Дослiдна експлуатацiя;
- Операторський та технiчний супровiд.

Вiд АТ "УКРСАТ" користувачi отримують всi потрiбнi види iнформацiйного обслуговування:
- Передачу даних;
- Мiсцевий та мiжнародний телефонний зв'язок рiзного класу:
дротовий, транковий або супутниковий;
- Високошвидкісний доступ до мережi Інтернет;
- Радiопошуковий (пейджiнговий) зв'язок;
- Всi види мультiмедiа-послуг, в тому числi й вiдеоконференцiї.

Обираючи АТ "УКРСАТ" як свого оператора, користувачi мають можливiсть отримати "з одних рук" комплексну iнформацiйну систему, що задовольнить найвибагливіші вимоги.
  На початок сторінки
  Технічна підтримка
  Запитання та відповіді
  Веб хостінг
  Архів новин
  Архів RealVideo
 

Copyright © UkrSat, 2009. All Rights Reserved.