ПРО КОМПАНІЮ

ПОСЛУГИ

ПРАЙС-ЛИСТ

КАРТА САЙТУ

НОВИНИ

САЙТИ КОМПАНІЇ

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

ВАКАНСІЇТехнології та обладнання Русский язык
English

 

Copyright © UkrSat, 2007. All Rights Reserved.

ПОСЛУГИ

     


 

Мiжнародний телефонний зв'язок


Для наших клiєнтiв, зацiкавлених у якiсному мiжнародному телефонному зв'язку, ми пропонуємо засоби зв'язку на базi технологiй TES та SCPC. Станцiя TES (Telephony Earth Station- Наземна Телефонна Станцiя) - супутникова станцiя типу VSAT, яка забезпечує пiдключення телефонiв, факсiв, мiнi-АТС замовника до мiжнародної телефонної мережi. Пiдключення здiйснюється з будь-якої точки на територiї України через центральну станцiю в Захiднiй Європі або США.

Станцiя TES дозволяє встановлювати зв'язок з iншими подiбними станцiями, а також передавати данi з швидкiстю 64Кбiт/с. Станцiя SCPC (Single Channel Per Carrier- "Один Канал на Однiй Частотi") дозволяє передавати данi зi швидкiстю до 2,048 Мбiт/с на одному каналi, а також забезпечувати телефонiю в режимi багаторiвневого доступу за вимогою. Обидвi технологiї не залежать вiд наземної телефонної мережi України, при цьому якiсть зв'язку вiдповiдає мiжнародним стандартам.

З метою забезпечення високошвидкiсного доступу до всесвiтньої мережi Інтернет силами АТ "УкрСат" побудовано пряму потужну супутникову лiнiю "Україна - США", яка забезпечує безпосереднє пiдключення до найбiльшого в свiтi комутацiйного центру Інтернет. Пiдключення користувачiв виконується перш за все за допомогою технологiї IP Advantage, але можливi також i iншi рiшення.

В найбiльших мiстах України АТ "УкрСат" має можливiсть забезпечення телефонного зв'язку без встановлення у користувача станцiї супутникового зв'язку, шляхом пiдключення до власної станцiї АТ "УкрСат" через мiсцевi мережi.
  На початок сторінки
  Технічна підтримка
  Запитання та відповіді
  Веб хостінг
  Архів новин
  Архів RealVideo
 

Copyright © UkrSat, 2007. All Rights Reserved.