ПРО КОМПАНІЮ

ПОСЛУГИ

ПРАЙС-ЛИСТ

КАРТА САЙТУ

НОВИНИ

САЙТИ КОМПАНІЇ

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

ВАКАНСІЇТехнології та обладнання Русский язык
English

 

Copyright © UkrSat, 2008. All Rights Reserved.

ПОСЛУГИ

     


 

Супутникова навiгацiя (диспетчеризацiя) руху транспортних засобiв


Глобальна система позицiонування (GPS) дозволяє визначити географiчнi координати будь-якого мобiльного об'єкту за сигналами системи навiгацiйних штучних супутникiв Землi (НШСЗ) за допомогою розповсюдженої приймальної апаратури.

Данi про рух мобiльного об'єкту по каналу УКВ радiозв'язку можуть бути переданi в диспетчерський центр i введенi в комп'ютер з закладеної в його пам'ять електронною мапою. На електроннiй мапi мiсцевостi, яка виводиться на монiторi комп'ютеру диспетчерського центру, виводиться рухома позначка мобiльного об'єкту. Диспетчерська система, що обслуговує до 100 транспортних засобiв, здiйснена в зонi вiдчуження Чернобильської АЕС на замовлення пiдприємства "Комплекс".

Послуги пейджингового зв'язку (http://pager.ukrsat.com)

АТ "УкрСат", використовуючи наданi державними органами радiочастоти, виконує будiвництво та операторський супровiд мереж пейджингового зв'язку. Пропонуючи послуги пейджингового зв'язку при використаннi вiдповiдного протоколу в мережi, що обслуговується, може знаходитися до одного мiльйону абонентiв. Користувачам мережi пропонується широкий вибiр моделей пейджерiв. Створено в Центрi Управлiння Системою Супутникового Зв'язку АТ "УкрСат" Пейджингове Бюро дозволяє корпоративним клiєнтам мати можливiсть органiзацiї персонального виклику по всiй Українi, де встановленi засоби супутникового зв'язку. Наразi, в рядi областей України, вже дiють мережi пейджингового зв'язку, в процесi завершення знаходяться проекти побудови пейджингових мереж для корпоративних клiєнтiв АТ "УкрСат".

Послуги транкiнгового зв'язку (http://gps.ukrsat.com)

Одним з видiв послуг, якi надає АТ "УкрСат", є послуги по створенню мереж транкiнгового зв'язку. Наразi даний вид зв'язку знайшов широке застосування при побудовi оперативно-диспетчерської служби корпоративних клiєнтiв. Працюючи з конкретними користувачами системи, пропонуються оптимальнi технiчнi рiшення побудови транкiнгових мереж зв'язку. Наявнiсть розгалуженої мережi супутникових телефонних каналiв надає корпоративним замовникам АТ "УкрСат" можливiсть створення оперативно-диспетчерської служби по всiй Українi. На сьогоднiшнiй день АТ "УкрСат" введено в експлуатацiю декiлька транкiнгових мереж радiозв'язку спецiального призначення.
  На початок сторінки
  Технічна підтримка
  Запитання та відповіді
  Веб хостінг
  Архів новин
  Архів RealVideo
 

Copyright © UkrSat, 2008. All Rights Reserved.